Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG MỸ TÀI                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                                                THÔNG BÁO

       Tuyển sinh mẫu giáo năm học 2020-2021

 

 Trường MG Mỹ Tài thông báo tuyển sinh năm học: 2020-2021.

 Thu nhận trẻ sinh năm 2015; 2016

 Thời gian  thu nhận hồ sơ từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020, ai có nhu cầu gửi con đến tại  điểm trường chính Mỹ Hội 3 để liên hệ mua hồ sơ. Nhà trường thu nhận với số lượng 188 trẻ/ 3 điểm trường. Khi đi mang theo bản sao giấy khai sinh, phô tô sổ hộ khẩu và phô tô giấy bảo hiểm của trẻ.

          Nay trường MG Mỹ Tài thông báo cho toàn thể nhân dân trong xã  biết ai có nhu cầu gửi con đến  điểm trường Mỹ Hội 3.

          Qua ngày qui định trên nhà trường không tiếp nhận hồ sơ.

 

                                                                       Mỹ Tài, ngày 22 tháng 07 năm 2020

                                                                                     TM/BGH

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trương Thị A