sáng ngày 27/4 chủ tịch công đoàn tập trung về LĐLĐ Huyện để tham gia tháng công nhân.