Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 30/5 /2018 tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện phù mỹ. 

Học phí 2.500.000/học viên. Giaos viên có nhu cầu học đăng ký.