Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Tài là trường nằm trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Tài xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Tài, các giáo viên luôn học hỏi trao dồi kinh nghiệm trong việc giảng dạy. 

 

Giáo viên  Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Tài  đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn và có lòng yêu nghề mến trẻ. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

Cấp dưỡng  có trình độ chuẩn. Trong đó, có 2 cấp dưỡng có bằng trung cấp .

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, cấp dưỡng và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Sĩ số lớp học:

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 86 cháu với 6  cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 124 cháu với 6 cô giáo